Primers Compassos.

Taller d’iniciació al ritme i la dansa per a xiquetes i xiquets.

Primers Compassos introduïx als més xicotets en el fet artístic desenrotllant l’expressió artística i compartint un espai comú en què aprendran dinàmiques bàsiques d’una classe de dansa: calfament, exercissis d’expressió corporal, psicomotricitat, moviments i compassos bàsics. Jugar amb els seus ritmes i gaudir ballant és l’objectiu d’aquest taller d’iniciació.

 

Aquest taller s’ ha realitzat a diferents contextos: Teatre Musical de València, Museu de Belles Arts de València, Teatre Talia y Festival Russafa Escènica.