Menuda Revolució.

Una forma divertida de educar en valors a través de l’obra REBEL·LIÓ. Amb aquest projecte pretenem preparar l’alumnat per a gaudir i comprendre una obra, el llenguatge principal de la qual és la dansa per mitjà d’activitats que ajudaran a desenvolupar habilitats socials basades en la cooperació.

Una sèrie d’experiències educo-formatives que comprenen la preparació prèvia a l’assistència al teatre així com activitats posteriors que inviten a la reflexió amb una finalitat comuna, aconseguir que en el futur l’alumnat participe plenament en una societat, tolerant, solidària i responsable.

 

En definitiva, una societat que garantisca els drets de tots i totes sense exclusió.