Marea Danza és una companyia valenciana creada en 2014 que pretén acostar el Flamenc i la Dansa Espanyola a la creació contemporània i amb això a un públic heterogeni.

+
+
+
+

“Les creacions de la companyia parteixen de la inquietud, l’inconformisme i la necessitat d’assenyalar aspectes del context sociocultural que influeixen en les nostres trajectòries vitals. AA més de la dansa, mirem cap a l’art plàstic, el cine, la literatura i també cap a les actuals tendències d’expressió artística i comunicació.”